השתתפות בפרויקטים לפיתוח ומעורבות קהילתית ביקנעם, פיתוח מנהיגות צעירה שתוביל ותקדם נושאים בוערים עבור אוכלוסיית הצעירים בעיר, השתייכות לפורומים הפועלים לקידום איכות חיי הצעירים והתושבים בעיר, קידום פעילויות למען הקהילה ועוד.